Toiminnan perustana lapsen etu

Rokotehaitat

Tuemme rokotehaitan saaneita lapsia, nuoria ja heidän perheitään mm. kokemusasiantuntijuuden ja verkostoitumisen avulla. Tavoitteenamme on ehkäistä rokotehaittoja jakamalla tietoa haitoista, tilastoista ja tutkimuksista. 

Lue lisää... 

Rokotteet

Edistämme avointa keskustelua rokotteista, jotta jokainen vanhempi voi tehdä tietoisemman valinnan lapsensa puolesta. Jaamme riippumattomien tutkijoiden tekemiä tutkimuksia. 

Lue lisää...

Lasten ja nuorten tuki

Koronakriisi on aiheuttanut paljon huolta, yksinäisyyttä ja mielenterveysongelmia lapsille ja nuorille. Tuemme heitä ja heidän vanhempiaan jakamalla tietoa ja toteuttamalla kampanjoita.

Tämänhetkinen tilanne on monella tapaa kestämätön ja viime aikaiset rajoitukset ja uutisoinnit pahentavat sitä edelleen.

Lue lisää...

Oikeus terveyteen

Teemme vaikuttamistyötä, jotta lasten ja nuorten terveyteen liittyvissä päätöksissä priorisoitaisiin aina lapsen etu.

YK:n lapsen oikeuksien sopimuksen 24 artiklan mukaan lapsella on oikeus nauttia parhaasta mahdollisesta terveydentilasta sekä sairauksien hoitamiseen ja kuntoutukseen tarkoitetuista palveluista.

Lue lisää...

KUINKA TUEMME

Ajankohtaiset asiat
 

Kansalaisaloitteemme "Alle 12-vuotiaiden koronarokotukset lapsen edun ja oikeuksien vastaisia" on kannatettavissa kansalaisaloite-palvelussa!MITÄ NYT?

Tue meitä Saamme aikaan enemmän