Rokotehaitat

Tuemme rokotehaitan saaneita lapsia, nuoria ja heidän perheitään kokemusasiantuntijuuden ja verkostoitumisen avulla, sekä toimimalla yhteisenä edunvalvontajärjestönä.

Tavoitteenamme on ehkäistä rokotehaittoja jakamalla tietoa haitoista, tilastoista ja tutkimuksista. 

UUTTA: Olemme perustaneet Facebookiin vertaistukiryhmän rokotehaitan saaneiden lasten ja nuorten perheille. Ryhmän jäsenet ja keskustelut eivät näy julkisesti. Ryhmään voi tulla mukaan myös asiantuntijana. Linkki ryhmään tässä. Muista vastata jäsenkysymyksiin ja hyväksyä ryhmän säännöt!

Kuva: Pixabay ThorstenF

Rokotehaittojen seuranta ja korvausmenettely puutteellinen

Vain murto-osasta rokotehaitoista tehdään ilmoituksia tietokantaan. 

Terveydenhoitohenkilökunnan velvollisuus ilmoittaa rokotteiden haittavaikutuksista muutettiin laissa vapaaehtoiseksi vuonna 2017.

Nykyiset rekisteripohjaiset tutkimukset oireiden tai tautien ilmaantuvuudesta rokotetuilla ja rokottamattomilla eivät ole riittävän tarkkoja tunnistamaan uusia oirekuvia, joille ei ole pystytty antamaan WHO:n tautiluokituksen mukaisia diagnoosikoodeja.

Suomen valtio on vapauttanut rokotehaittojen osalta rokotteiden valmistajat tuotevastuusta rokotteiden hankintaprosessin yhteydessä. 

Valtio on delegoinut rokotevahinkojen korvausmenettelyn Suomen Keskinäiselle Lääkevahinkovakuutusyhtiölle (aiemmin Lääkevahinkovakuutuspooli). Tämä useiden vakuutusyhtiöiden yhteenliittymä maksaa vahingon kärsineille korvauksia liiketoimintaperiaatteen mukaisesti. 

Rokotevahinkojen korvauksissa käytetään liikennevahinkojen haittaluokitusta, joka on soveltumaton järjestelmä rokotehaittojen arvioinnille.

Suomesta puuttuu rokotevahinkotukihenkilö, joka toimisi kansalaisten tukena rokotevahinkojen käsittelyprosessissa. 

Suomessa rokotevahinkojen tutkimusta ja hoitoa ei ole keskitetty valtakunnallisesti tiettyihin asiantunteviin erikoisyksiköihin.

Tilastotietoa rokotteiden haitoista

Fimeaan on 14.3.2022 mennessä tullut 577 koronarokotteen haittavaikutusilmoitusta 12-17-vuotiaista. Haitan on arvioitu olevan vakava 152 ilmoituksessa. Pfizer-BionTechin rokotteen vakavan haitan ilmoituksissa hermostoon liittyvät haitat olivat yleisimpiä. 

Fimea on ilmoittanut saaneensa 37 koronarokotteen haittavaikutusilmoitusta 5-11-vuotiaista. Kahdeksassa haitan on arvioitu olevan vakava.

Myös kuolema lasketaan vakavaksi haitaksi. Kaikkien Fimeassa 14.3.2022 mennessä käsiteltyjen 8774 ilmoituksen joukosta vakavan haitan ilmoituksia on 5797, joista 164 kerrotaan potilaan menehtyneen.

Yhteensä koronarokotteiden haittavaikutusilmoituksia on saapunut jo yli 25000.

Joka vuosi rokotteet aiheuttavat vakavia vammoja lapsille ja nuorille. THL:n mukaan vuoden 2018 aikana tehtiin kaikista rokotteista Suomessa yhteensä 740 haittavaikutusilmoitusta, joista 173 oli vakavan haitan ilmoituksia.