LIITY

Jäseneksi
 

Tule jäseneksi ja vaikuta! Tarvitsemme lisää jäseniä toimintamme tueksi - äitejä, isiä, isovanhempia, nuoria aikuisia, huolestuneita kansalaisia; kaikkia, jotka haluavat muuttaa nyky-yhteiskuntaamme kohti välittävämpää ja terveellisempää toimintaa.

Vuosittainen jäsenmaksu on 20 euroa.

Jos haluat lisäksi antaa aikaasi ja osaamistasi, tule mukaan tiimiimme!

Kuva: Pixabay

Kannattajajäsenyys

Voit liittyä myös kannattajajäseneksi, jolloin tuet yhdistyksen toimintaa lähinnä kannattajajäsenmaksun kautta. Yhdistyksen sääntöjen mukaan kannattajajäseniksi voi liittyä yksityisiä henkilöitä, oikeuskelpoisia yhteisöjä tai säätiöitä. Kannattajajäsenellä on yhdistyksen kokouksessa puheoikeus, mutta ei oikeutta osallistua päätöksentekoon.

Kannattajajäsenmaksut:

  • yksittäinen henkilö 20 €
  • yhdistys 50 €
  • yritys 100 €

Kirjaa tieto kannattajajäsenyydestä viereiseen liittymislomakkeen viestikenttään!

Tietosuojaseloste

Rahastonhoitaja (yhdistyksen hallituksen jäsen) toimii rekisterinpitäjänä ja tämän selosteen yhteyshenkilönä. Varahenkilönä toimii puheenjohtaja. Yhteystiedot löytyy sivulta Yhteydenotto. Muilla ei ole pääsyä järjestelmään eikä tietoja luovuteta ulkopuolisille. Jäsenien etu- ja sukunimi toimitetaan kirjanpitäjälle ja toiminnantarkastajalle lakisääteistä tarkastusta varten. 

Excel-pohjaisessa rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien ja sen entisten jäsenien sekä yhdistyksen toimintaan liittyvien organisaatioiden yhteyshenkilöiden henkilötietoja. Jäsenyyden päättymisen jälkeen tietoja säilytetään enintään kymmenen vuoden ajan.

Rekisterin käyttötarkoituksena on rekisteröityjen henkilötietojen ajantasainen hallinta jäsenyyden aikana, sen ylläpito ja kehittäminen sekä myös päättyneiden jäsenyyksien dokumentaation hallinta tietojärjestelmässä.

Henkilötietojen käsittely perustuu yhdistyksen lainsäädännölliseen velvoitteeseen ylläpitää jäsenrekisteriä.

Rekisterissä käsitellään yhdistyksen jäsenien henkilö- ja yhteystietoja sekä muita jäsenyyteen liittyviä tarpeellisia tietoja. Näitä tietoja ovat:

  • Etunimet ja sukunimi
  • Postiosoite ja kotikunta
  • Puhelinnumero
  • Sähköpostiosoite